Advokat Espen Andersen

Fast forsvarer i Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern.Forbruker og kjøpsrett. Fast eiendom.