Advokat Brian N. Skjefrås

Selskapsrett. Styrearbeid. Lov og rett i landbruket. Familie, barn og barne-vern. Gjeldsforhandling og konkurs. Godkjent advokatmegler. Arv, arveplanlegging og booppgjør.