Advokat Asbjørn Stokkeland

Fast forsvarer ved Dalane tingrett. NAF-advokat Sør-Rogaland. Kontrakts- og entrepriseforhold
– bygg og anlegg. Faste eiendommers rettsforhold. Styrearbeid. Godkjent advokatmegler.