Advokater

Advokat Lars Martin Ramsland

Arbeidsrett. Avtalerett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern. Kjøpsrett. Godkjent advokatmegler. Fagansvarlig eiendomsmegling. Rettslig medhjelper ved konkurs og tvangssalg. 

Advokat Brian N. Skjefrås

Selskapsrett. Styrearbeid. Lov og rett i landbruket. Familie, barn og barnevern. Gjeldsforhandling og konkurs. Godkjent advokatmegler. Arv, arveplanlegging og booppgjør.

Advokat Asbjørn Stokkeland

Strafferett. NAF-advokat Sør-Rogaland. Kontrakts- og entrepriseforhold
– bygg og anlegg. Faste eiendommers rettsforhold. Styrearbeid. Godkjent advokatmegler.

Advokat Espen Andersen

Fast forsvarer i Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern.Forbruker og kjøpsrett. Fast eiendom. 

Advokat Merete Bjørkelund

Fast bistandsadvokat ved Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett. Erstatningsrett (personskade). Trygderett. Familie, barn og barnevern. Arv, skifte og dødsbo.