Advokater

Advokat Lars Martin Ramsland

Arbeidsrett. Avtalerett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern. Kjøpsrett. Godkjent advokatmegler. Fagansvarlig eiendomsmegling.

Advokat Brian N. Skjefrås

Selskapsrett. Styrearbeid. Lov og rett i landbruket. Familie, barn og barne-vern. Gjeldsforhandling og konkurs. Godkjent advokatmegler. Arv, arveplanlegging og booppgjør.

Advokat Asbjørn Stokkeland

Fast forsvarer ved Dalane tingrett. NAF-advokat Sør-Rogaland. Kontrakts- og entrepriseforhold
– bygg og anlegg. Faste eiendommers rettsforhold. Styrearbeid. Godkjent advokatmegler.

Advokat Espen Andersen

Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern. Strafferett. Opphavsrett. NAF-advokat. Forbruker og kjøpsrett

Advokat Merete Bjørkelund

Fast bistandsadvokat ved Dalane tingrett. Erstatningsrett (personskade). Trygderett. Familie, barn og barnevern.