Dalanes største advokatkontor, det naturlige valget når du trenger råd og hjelp.

Ta kontakt for en prat, vi har alle våre fagfelt innen alt fra arv, skifte og dødsbo, fast eiendoms rettsforhold til familie, barn og barnevern, strafferett, arbeidsrett og erstatningsret.

Trenger du en av oss for juridisk bistand i forbindelse med en stor eller liten sak?

Advokater

Advokat Lars Martin Ramsland

Arbeidsrett. Avtalerett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern. Kjøpsrett. Godkjent advokatmegler.

Advokat Brian N. Skjefrås

Selskapsrett. Styrearbeid. Lov og rett i landbruket. Familie, barn og barne-vern. Gjeldsforhandling og konkurs. Godkjent advokatmegler. Arv, arveplanlegging og booppgjør.

Advokat Asbjørn Stokkeland

Fast forsvarer ved Dalane tingrett. NAF-advokat Sør-Rogaland. Kontrakts- og entrepriseforhold
– bygg og anlegg. Faste eiendommers rettsforhold. Styrearbeid. Godkjent advokatmegler.

Advokat Espen Andersen

Forbruker og kjøpsrett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern. Strafferett. Opphavsrett. NAF-advokat.

Advokat Merete Bjørkelund

Fast bistandsadvokat ved Dalane tingrett. Erstatningsrett (personskade). Trygderett. Familie, barn og barnevern.