Stokkeland - Advokat DA, det naturlige valget når du trenger råd og hjelp.

Ta kontakt for en prat! Vi har alle våre fagfelt innen alt fra arv, skifte og dødsbo, fast eiendoms rettsforhold til familie, barn og barnevern, strafferett, arbeidsrett og erstatningsrett.

Trenger du en av oss for juridisk bistand i forbindelse med en stor eller liten sak?

Advokater

Advokat Lars Martin Ramsland

Arbeidsrett. Avtalerett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern. Kjøpsrett. Godkjent advokatmegler. Fagansvarlig eiendomsmegling. Rettslig medhjelper ved konkurs og tvangssalg. 

Advokat Asbjørn Stokkeland

Strafferett. NAF-advokat Sør-Rogaland. Kontrakts- og entrepriseforhold
– bygg og anlegg. Faste eiendommers rettsforhold. Styrearbeid. Godkjent advokatmegler.

Advokat Espen Andersen

Fast forsvarer i Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett. Arv, skifte og dødsbo. Familie, barn og barnevern.Forbruker og kjøpsrett. Fast eiendom. 

Advokat Merete Bjørkelund

Fast bistandsadvokat ved Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett. Erstatningsrett (personskade). Trygderett. Familie, barn og barnevern. Arv, skifte og dødsbo.